Fredag d. 6 juni, kl 21.15
Kom og fest med MikkelModulererMarius til Cph.Litt08 i huset i magstræde.
http://www.cphlitt08.dk/